Přečistná flotace – 1. etapa na úpravně Darkov

ROK REALIZACE:      2015

NÁZEV AKCE:            Přečistná flotace – 1. etapa na úpravně Darkov

ZÁKAZNÍK:                OKD, a.s., závod úpraven, úpravna Darkov

FINÁLNÍ UŽIVATEL:   OKD, a.s., závod úpraven, úpravna Darkov

MÍSTO:                     Darkov

                                                                                                                                                      

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Přečistná flotace – 1. etapa na úpravně Darkov“ je instalace 2. stupně flotace uhelných kalů za účelem dalšího snížení obsahu popela finálního produktu a současně za účelem zlepšení jeho koksovacích vlastností.

Cílem projektu bylo snížení obsahu popela flotačního koncentrátu.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

FINANČNÍ OBJEM                  13,9 mil, Kč