Zvýšení výkonu úpravny Darkov

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

ROK REALIZACE:      2015

NÁZEV AKCE:            Zvýšení výkonu úpravny Darkov

ZÁKAZNÍK:                OKD, a.s., závod úpraven, úpravna Darkov

FINÁLNÍ UŽIVATEL:   OKD, a.s., závod úpraven, úpravna Darkov

MÍSTO:                     Darkov

                                                                                                                                                      

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Zvýšení výkonu úpravny Darkov“  bylo provedení úprav technologických zařízení úpravny uhlí Darkov za účelem zvýšení výkonu jednotlivých technologických uzlů a dopravních cest.

Cílem projektu bylo zvýšení výkonu úpravny Darkov za účelem možnosti přijetí uhlí z dalších dolů.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

FINANČNÍ OBJEM                  22,0 mil, Kč