Nakládka koksu do nákladních vozů

ROK REALIZACE:           2016 - 2017

NÁZEV AKCE:                 Nakládka koksu do nákladních vozů

ZÁKAZNÍK:                      OKK Svoboda, a.s.

FINÁLNÍ UŽIVATEL:      OKK Svoboda, a.s.

MÍSTO REALIZACE:       Ostrava

ČÍSLO ZAKÁZKY:             1608-16

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Nakládka koksu do nákladních vozů“ je návrh nové dopravní trasy na hrubé třídírně koksu. Původní trasa neumožňovala nakládání koksu do nákladních aut, proto bylo provedeno úpravy na stávající dopravní trase sloužící k nakládání do železničních vozů a vybodování nové pásové dopravy. Nová dopravní trasa koksu se skládá ze dvou přísunových dopravníků, z toho jeden je visutý pojízdný a z dlouhého vynášecího pásu. Ten začíná v budově třídírny a prochází přes ni na volnou plochu, kde je instalováno sklopné rameno, které slouží k nakládání do nákladních aut.

Cílem projektu bylo reagovat na požadavky klientů, kteří vyžadují i jiný způsob transportu koksu než je železniční doprava.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY