Posouzení elektrárny Adularya

ROK REALIZACE:        2017

NÁZEV AKCE:               Posouzení elektrárny Adularya

ZÁKAZNÍK:                    TSL Maden, a.s., ŠKODA Praha, a.s.

FINÁLNÍ UŽIVATEL:      Elektrárna Yunus Emre Adularya, Turecko

MÍSTO REALIZACE:       Turecko

ČÍSLO ZAKÁZKY:             1798 – 17

 

ÚČEL

Úkolem této studie bylo posouzení stávajícího stavu, návrh opatření k uvedení zařízení do provozu, zajištění jeho provozování nejen z hlediska provozní spolehlivosti, ale i z hlediska bezpečného provozu. Rovněž byl požadován odhad investičních nákladů, který byl proveden na základě informací dostupných v době zpracovávání studie, na základě orientačních cenových nabídek možných dodavatelů hlavních strojů a zařízení a na základě zkušeností s realizací staveb obdobného charakteru.

ROZSAH DODÁVEK

Studie byla rozdělena na pět dílčích části:

Posouzení stávajícího stavu, návrh opatření, odhad investičních nákladů.

Posouzení stávajícího stavu, návrh opatření, odhad investičních nákladů.

Posouzení stávajícího stavu, návrh opatření s ohledem na produkci maximálního množství paliva o požadovaných parametrech, odběr a zpracování vzorků, vyhodnocení laboratorních analýz, odhad investičních nákladů.

Posouzení stávajícího stavu, návrh opatření, odhad investičních nákladů.

Zhodnocení těženého paliva, návrh způsobu úpravy paliva, koncepční návrh pro dopravu paliva z pole „D“ na skládku před elektrárnou.